Kto może spodziewać się kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 2019 r. ?

Zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może przeprowadzić 3 rodzaje kontroli przestrzegania przepisów o

ochronie danych osobowych:

1. zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu planem kontroli,

2. na podstawie uzyskanych przez Prezesa Urzędu informacji,

3. w ramach monitorowania przestrzegania stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
O ile kontrole wskazane w pkt 2 i 3 trudno przewidzieć ze względu na ich doraźny charakter, to warto wiedzieć jakie sektory będą kontrolowane zgodnie z planem.

W 2019 roku UODO zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych m.in. w sektorach:

I. Telemarketing

II. Brokerzy danych w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych

III. Profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

Ponadto w planie kontroli na rok 2019: znalazły się m.in.:

IV. Szkoły i placówki oświatowe (w zakresie przetwarzania danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego cd. sektora rozpoczętego w IV kwartale 2018 r.).

II. Pracodawcy (przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego. Przetwarzanie danych w związku z rekrutacją).

III. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych (w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z udostępnianiem dokumentacji medycznej w ramach realizacji praw pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych).

Roczny plan kontroli znajdziecie Państwo tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/138/679.